Kontingent og indmeldelse

Hvis du ønsker medlemskab af Assens Sejlklub skal du

Årligt kontingent:

  • Voksne
  • Aktiv medlem:                                         kr.    790
  • Aktiv pensionist:                                     kr.    460
  • Gaste- eller støttemedlem:                kr.    530
  • For samboende aktive medlemmer/pensionister ydes 70% rabat for den ene. Rabatten udregnes automatisk i systemet.

Børn og unge t.o.m. 25. år

  • Junior* excl. jolleleje:                             kr. 380
  • Junior* søskende:                                    kr. 190
  • Jolleleje**:                                                  kr. 700
  • *   Junior til og med det kalenderår, hvor man fylder 25 år
  • ** jollelejen giver adgang til sejlads i alle joller & Seascape under træning, samt sejlerlektioner.