Formand
Peder Roar Jensen
Præsentation


 

Har været medlem i Assens Sejlklub siden 2006, hvor vi købte vores første båd, en Elan31. Den havde vi indtil vi i 2016 købte vores nuværende Dehler38, som vi har liggende på bro G59. Vi har sejlet meget familietur og feriesejlads, også i svenske og tyske farvande. Herudover sejler jeg gerne kapsejlads om onsdagen, men også andre kapsejladser f.eks. Fyn Rundt, Melges24 og ARC over Atlanten har jeg været med på.

Har deltaget i ”Boost din Forening”. Processen har været god og konstruktiv, og jeg mener, der er skabt et godt udgangspunkt for at etablere et nyt fundament for klubben. Dette arbejde vil jeg gerne deltage i, men bestyrelsen og udvalgene kan ikke løfte denne opgave alene, så jeg håber, at rigtig mange af jer vil være med til at støtte op om de nye tiltag og aktiviteter i klubben.

Kontakt:
Email   formand@assens-sejlklub.dk
Telf.     23407219 
Se hele beskrivelsen
Næstformand
Bent Damsbo
Præsentation
Bådplads: Bro A 49 Nimo
 
Kontakt:
e-mail: n-formand@assens-sejlkub.dk 
tlf: 21455272 
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Klaus Bøggild
Præsentation
Kildevænget 8  5610 Assens
Telefon: 40169410
Mail:      kasserer@assens-sejlklub.dk
 
Se hele beskrivelsen
Sekretær
Alex Gundersen
Præsentation
 
Kontakt:
 
email: sekretaer@assens-sejlklub.dk
tlf.: 2335 3466 
 
 Sekretær suppleant: 
 
Birthe Fauerskov
tlf.nr.: 2462 6489
Se hele beskrivelsen
Klubhuset/Materiel
Søren Toft
Præsentation
Kontakt:
e-mail:klubhus@assens-sejlklub.dk
tlf.: 5116 5977 
Se hele beskrivelsen
Materialeudvalget
Lars Petersen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Webmaster
Hans L Petersen
Præsentation
Hans L. Petersen
tlf.nr.: 4042 6887
 
Webmaster:
e-mail: webmaster@assens-sejlklub.dk 
 
Har plads i Assens Marina bro G plads 17.
Sejler i "Dehl-Luxe" Dehler 36 SQ sammen med Anni.
 
Se hele beskrivelsen
Ungdomsudvalget
Lone Storgaard
Præsentation
Lone Storgaard
tlf.nr: 2245 8988
e-mail: ungdom@assens-sejlklub.dk
 
Leder ungdomsafdelingen fra Assens Søsportscenter og sejler følgebåde sammen med Jan Kjeldsen 
 
 
Næst Udvalgsformand:
Jens Bonefeld
tlf:3035 5005 
Se hele beskrivelsen
Kapsejladsudvalget
Erik Kulavig
Præsentation
Erik Kulavig
Damgade 35
5610 Assens 
 
tlf.. 21 22 65 06
e-mail: kapsejlads@assens-sejlklub.dk 
Se hele beskrivelsen
Uddannelsesudvalget
Henrik Larsen
Præsentation
Henrik Larsen
Heslevej 8
5610 Assens
 
tlf.: 40 16 73 08 
Instruktør på Duelighedskursus 
Se hele beskrivelsen
Plimsollerne - Assens Sejlklubs Seniorudvalg
Bjarne Eriksen
Præsentation

Bjarne Eriksen, Fuglebakken 20, 5610 Assens.

tlf.: 2021 3385 e-mail bjru@youmail.dk
 
Næst Udvalgsformand
Hans Kristian Mors
tlf: 2121 0954
 
 

Udvalgets formål er ved sammenkomster, møder og fællesture at styrke sammenholdet mellem klubbens seniormedlemmer.

Det har vist sig, at en del medlemmer, når de når lidt op i årene, ikke længere kan eller vil deltage i klubbens andre aktiviteter, f.eks kapsejladser. De går over til tursejlads, men føler sig lidt  ”hjemløse”  i klubben.

Det er disse medlemmer vi gerne vil give et tilbud –  også når de måske sælger deres båd  – men fortsat gerne vil deltage i det sociale liv på marinaen, som de måske har dyrket i mange år og her har mange gode venner og bekendte.

I udvalget er der mulighed for at udveksle erfaringer om sejladser og evt. aftale nye fællesture, men også at planlægge ture/rejser sammen i bil/bus/tog/fly.

Udvalgets medlemmer mødes hver torsdag aften i vinter halvåret, hvor den medbragte kaffe/kage nydes. De fleste gange uden der er fast program, men med løs snak over bordene. I april og november er der en aften med fællespisning. På novembersamlingen vælges 5 personer, som leder udvalget. Formanden er medlem af Assens Sejlklubs bestyrelse.

Til torsdagsmøderne i vinterhalvåret inviteres af og til  en gæst som foredragsholder om forskellige emner  –  sejladser - havnens forhold – førstehjælp/hjertestarter  –  eller der tages på besøg i en virksomhed.

I sommermånederne mødes man en gang om måneden til grillaften i klubhuset eller en tur på vandet med de som har både.

Udvalget står for pasning af klubbens standermast. Ved opsætning og nedtagning møder alle mand og efter arbejdet serveres der suppe til arbejdsholdet.

 

Bjarne Eriksen,

Udvalgsformand

                                                                                         

                                                                                                                                                                                             

Se hele beskrivelsen
Næsvej 25 5610 Assens - Mobilepay: 22 18 30 02 - Mail: kontakt@assens-sejlklub.dk - CVR: 80552912